18.08.2022
Почетна / Градина / Вести / Во креирањето на бруто-додадената вредност во земјоделството во Република Македонија, најголемо учество има Југоисточниот регион

Во креирањето на бруто-додадената вредност во земјоделството во Република Македонија, најголемо учество има Југоисточниот регион

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година, во креирањето на бруто-додадената вредност во земјоделството во Република Македонија, најголемо учество има Југоисточниот регион со 31.1%, потоа Пелагонискиот со 19.4% итн., додека најмало учество има Североисточниот регион со 3.8%.

Во создавањето на вредноста на растителното производство во Република Македонија, најголемо учество има Југоисточниот регион со 37.7%, додека во создавањето на вредноста на добиточното производство, најголемо учество има Полошкиот регион со 20.8%.

Види

За лекување на карцином помага црн боз

Црниот боз е исклучително корисно растение. Растението црн боз има кичесто жолто-бела боја и цвета …