06.07.2022
Почетна / Градина / Вести / Температура за растенија

Температура за растенија

Топлотниот режим има големо значење за растот и развојот на растенијата. Оптималните температурни услови за различни декоративни растенија се различни.

Освен тоа, тие се различни и во одделните фази од развојот на растението.

Зголемувањето на температурата до познати граници доведуваат до засилен раст и поголемо цветање, а понекогаш и до умирање на растенијата.

Зголемувањето на температурата на водата може до доведе до смртност на растенијата.

При тој случај протоплазмата коагулира, сите животни процеси запираат, односно растението умира.

Под кои услови треба да се држат цвеќињата во првите денови? Одредувањето на времето е од многу големо значење за две причини: прво, растенијата да останат можно подолго време на отворено и, второ, да се заштитат од оштетувања од раните есенски мраз.

Види

Дали се варосуваат младите дрвца?

Варосувањето е активност која е пожелно да се врши на сите дрвја во овошната градина, …