Почетна / Градина / Вести / Со што да го подхранувате цветот, ако сакате да имате бујни и убави цвеќиња?!

Со што да го подхранувате цветот, ако сакате да имате бујни и убави цвеќиња?!

Како се остварува воздушната исхрана на растенијата на отворен и затворен простор? Гасните материи брзо се пренесуваат таму каде што се во мала количина или недостигаат. Јаглеродниот диоксид исто така се пренесува од побогатите со него воздушни слоеви кон фотосинтезираното растеније со ветерот. Се поставува прашањето, дали е можно да се збогати воздухот со јаглероден диоксид? Докажано е дека е можно и пожелно, но само во случај кога растенијата, односно цвеќињата, содржат јаглерод диоксид што во воздухот се доведува до 0,2 – 0,3%. При повисока содржина растенијата страдаат. Во домот јаглеродниот диоксид обично е во доволни количества за растенијата. Во врска со дишењето на растенијата и со отцепувањето на јаглерод диоксид, постои мислење и дека одгледувањето на растенијата во станбени простории е штетно. Утврдено е дека отцепувањето при дишењето јаглерод диоксидот треба да биде во толкава количина за да биде штетен, во просторијата мора да се одгледуваат повеќе од 500 саксии со цвеќиња.

Што претставува амониум селитра? Најмногу масовно произведувано и користено азтно ѓубриво кај нас е амониум селитра. Покрај неа кај нас се произведуваат уште амониум сулфат и уреа. Амониум селитра е бела или кремасто силна хигроскопна и лесно растворлива во вода кристална материја. Кај нас се произведува во гранулација. Содржи 33 -34% азот, поради што се вклучува кај концентрирани ѓубрива. Внесена во почвата, таа се раствора многу брзо и има брзо дејствување. Амониум селитра е слабо кисело ѓубриво. Речиси не влијае на реакцијата на почвата, па затоа се увезува како на алкални и неутрални, така и на слабо кисели почви.
Како влијае обработката на почвата на физичко-хемиските својства? Како резултат на обработката на почвата поволно се менуваат нејзините физичко-хемиски својства, се подобрува водно воздушниот режим и се зголемуваат постојано микро организмите во неа. Орањето на почвата напречно при навалени терени го намалува одводот на вода и ерозија и овозможува преземање на повеќе вода од почвата. Орањето на почвата, поврзано со отстранувањето на плевелите, помага за задржување на влагата во неа. Тоа има влијание врз водниот, воздушниот и режимот на греење, обработката на почвата придонесува и за регулирање на животната активност на микроорганизмите, кои се неопходни за трансформирање на хранливите материи за растенијата.

Што претставува амониум сулфат? Амониум сулфат е бело, жолтеникаво или сивкаво кристално материја. Не е хигроскопна. Се аствора добро во вода. Содржи околу 20% азот. Долготрајната употреба на амониум сулфат за оплодување, особено на лесни почви, води кон нивното вкиселување. Затоа, кога ќе се забележи вкиселување на почвата, мора да се стави вар или коскен оброк или ѓубривото да се комбинира со други минерални ѓубрива, што би го неутрализиро штетното влијание на амониум сулфатот. Истовремено ставање на амониум сулфат со ѓубриво исто така спречува вкиселување на почвите.

Види

Спатифилум – цвеќето на мирот

„Спатифилум“ потекнува од влажни тропски шуми од Индонезија, на Филипините и тропски Северна, Централна и …