Дарион - органски бадем

darion

Види

Ова е второто највисоко дрво во светот

Секвоја е вид на дрво за која се смета за едно од највисоките во светот. …