Почетна / Градина / Правилна употреба на минералните ѓубриња

Правилна употреба на минералните ѓубриња

-потребата на културите од хранива,

-содржината на минералните материи во почвата,

-утврдување на потребната количина на ѓубре.

Потребата на културите за хранива представува основа за правилна употреба на ѓубрињата. Потребите од хранива кај растенијата се различни и зависат од видот, а често и од сортата.

За утврдување на содржината на минералните материи во почвата се користат различни методи. Најкористена и најбрза метода е агрохемиската, заради скратување на времето на оценување и намалување на трошоците.

За утврдување на потребната количина на ѓубре трба да се земат во предвид: содржината на минералните материи во ѓубривото, искористувањето на хранивата од ѓубривото, специфишните барања на одредени видови при користење на хранивата од почвата и реакцијата на почвата.

Видови на минерални ѓубриња:

Види

Четири растенија кои ако ги одгледувате дома, никогаш нема да имате комарци

Ако не ги сакате комарците да ги уништат топлите летни ноќи, тогаш во градината, на …