Почетна / Градина / Вести / Потхранување на цветот

Потхранување на цветот

Кои калиум ѓубрива се користат за одгледување на цвеќе и што претставуваат? Од Калиумовите ѓубрива најголемо значење имаат калиум хлорид, калиум сулфат и растенијата пепел. Калиум хлорид е бела до црвеникава (во зависност од технологијата на добивање) кристална материја. Содржи од 54 до 62,5% калиум (К20). Хигроскопна е. Некои видови на цвеќиња (каранфилите) не поднесуваат калиум хлорид, бидејќи се чувствителни кон хлор јоните во почвата. Калиум сулфатот е светло кристална материја. Не е хигроскопна, поради што не се стврднува од атмосферата. Содржи од 45 до 52% калиум (К20). Растенијата пепел има различна содржина на калиум, кој се движи од 20 до 30% во зависност од растенијата, од кои потекнува. Содржината на калиум зависи од одгледувањето на растенија – колку согорувањето е подобро, толку повисока е и содржината на калиум. Освен тоа врз него влијае и начинот на чување. Пепел, која е изложена на дожд, е сиромашна со калиум.

Можеме ли да ги храниме растенијата преку листот? Сите декоративни растенија реагираат позитивно на листното потхранување. Тоа го надополнува почвеното хранење и води до засилување на растот и до зголемување на производството и квалитетот на растенијата. Листните ѓубрива претставуваат комплекс од макро и микроелементи и раст регулатори потребни за растот и развојот на растенијата. Лист потхранувањето се врши до 10 часот наутро и после по 16 часа, кога дневните температури ќе се намалат. При облачно време третманот на растенијата се врши во текот на целиот ден. Во земјоделските аптеки и во продавниците за цвеќе се нудат домашни и увезени лисни ѓубрива, кон кои се приложени упатствата за употреба.

Крај на првиот дел

Види

Зошто кога сечеме кромид ни солзат очите?

Главен причинител за тоа се клетките на кромидот кој голема количина на сулфурни елементи. Кога …