Почетна / Градина / Вести / Потхранување на цветот

Потхранување на цветот

Кои калиум ѓубрива се користат за одгледување на цвеќе и што претставуваат? Од Калиумовите ѓубрива најголемо значење имаат калиум хлорид, калиум сулфат и растенијата пепел. Калиум хлорид е бела до црвеникава (во зависност од технологијата на добивање) кристална материја. Содржи од 54 до 62,5% калиум (К20). Хигроскопна е. Некои видови на цвеќиња (каранфилите) не поднесуваат калиум хлорид, бидејќи се чувствителни кон хлор јоните во почвата. Калиум сулфатот е светло кристална материја. Не е хигроскопна, поради што не се стврднува од атмосферата. Содржи од 45 до 52% калиум (К20). Растенијата пепел има различна содржина на калиум, кој се движи од 20 до 30% во зависност од растенијата, од кои потекнува. Содржината на калиум зависи од одгледувањето на растенија – колку согорувањето е подобро, толку повисока е и содржината на калиум. Освен тоа врз него влијае и начинот на чување. Пепел, која е изложена на дожд, е сиромашна со калиум.

Можеме ли да ги храниме растенијата преку листот? Сите декоративни растенија реагираат позитивно на листното потхранување. Тоа го надополнува почвеното хранење и води до засилување на растот и до зголемување на производството и квалитетот на растенијата. Листните ѓубрива претставуваат комплекс од макро и микроелементи и раст регулатори потребни за растот и развојот на растенијата. Лист потхранувањето се врши до 10 часот наутро и после по 16 часа, кога дневните температури ќе се намалат. При облачно време третманот на растенијата се врши во текот на целиот ден. Во земјоделските аптеки и во продавниците за цвеќе се нудат домашни и увезени лисни ѓубрива, кон кои се приложени упатствата за употреба.

Крај на првиот дел

Види

Шафран – најскапиот зачин во светот

Шафранот е најскапиот зачин во светот, вреди двапати повеќе од златото. Шафранот помага за здрави …