Почетна / Градина / Вести / Потхранување на цветот

Потхранување на цветот

Доволно ли е ѓубривото за да се обезбеди нормално хранење на растенијата? Не треба да се потпирате само на ѓубриво за задоволување на потребите на цветните култури од хранливи материи.

Ѓубривото е најважно хранливо средство. Тоа ја збогатува почвата пред се со хумус. Содржината на хранливи материи во него не е многу висока (околу 0,5% азот, 0,25% Р205, 0,6% калиум и 0,32% калциум). Поради тоа добри резултати може да се добијат само доколку се внесат големи количини ѓубриво, што не е секогаш можно, или ако дополнително се внесат и познати количини неоргански (минерални) ѓубрива.

Хидропона исхрана на растенијата. Хидропоната исхрана на растенијата се состои во давање хранливи водни раствори на макро и микроелементи директно на коренот на растенијата. Во производствени услови тоа се прави во рамки – корита, пополнети со инертен материјал (керамзит, чакал, пластични иглици и др.). Во нив се одгледуваат растенија за добивање отсечени цветови и кондензирани растенија до моментот на нивното нудење на пазарот. Нивото на прехранбениот раствор се одржува преку пумпа. Саксиите со растенијата се носат за продажба ставени во специјални по форма и големина пластични или керамички садови, во кои се става до одредено ниво од прехранбениот раствор. Саксиите се со многу дупки, за да можат растенијата да го преземат од растворот.

Три типа. саксии: Првиот тип на саксии е најшироко имплементиран во практиката. Кај нив главниот дел од кореновиот систем на растенијата се наоѓа во храната – раствор. Вториот тип саксии се поотпорни, но поскапи. Третиот тип саксии се најпогодни, бидејќи се со димензии кои овозможуваат да се пренесуваат директно во садовите. На овој начин се избегнува пресадувањето на растенијата, кое се прави при првите два типа саксии.

Средства за подобрување на почвата.

Види

Конзумирањето праски и сливи штитат од прекумерна тежина

Праскиte (особено нектарините) имаат биоактивни состојки, кои можат да нe заштитат од прекумерната тежина и …