06.07.2022
Почетна / Градина / Грижа за домашниот тревник во текот на цела година

Грижа за домашниот тревник во текот на цела година

За да уживате во летото, домашните тревници мора да се негуваат од февруари. Во последно време, сè повеќе домаќинства одлучуваат да воспостават помали или поголеми тревници покрај куќата, наместо градина или овоштарник. Со цел ваквите зелени површини да изгледаат што е можно поубаво и подобро, тревникот мора да се негува и одржува, без разлика дали е направен од бусен или посеан со семиња.

Редовните мерки за нега на тревници се наводнување, редовно и навремено косење, проветрување, разубавување и секако ѓубрење на тревникот.

Една од најважните мерки за одржување на тревникот е редовно ѓубрење на тревникот. Честото косење тревници ја намалува фотосинтезата на растенијата, која ги снабдува растенијата со потребните хранливи материи, а во тој случај овој недостаток на исхрана се компензира со додаток. Тревниците можат да се ѓубрат со органски и минерални ѓубрива.

Органски ѓубрива како на пр. ѓубриво, компост и тресет создаваат хумусен слој во почвата, тие се распаѓаат подолго и поради таа причина се додаваат секоја втора или трета година. При примена на нив, потребно е да се внимава таквото ѓубриво да не биде заразено со семе од плевел.

Примената на минерални ѓубрива во парковите тревници се врши 2-3 пати годишно, со 10-20 g на метар квадратен. Пред почетокот на вегетацијата на крајот на зимата, се додава азотно ѓубриво за да се поттикне развојот на растенијата. Кон крајот на вегетацијата пред зимата, тревникот се ѓубри со калиум за да се зголеми неговата отпорност на ниски температури (некои од формулациите на NPK со поголем процент на калиум и помалку азот).

Во есенскиот период се избегнува додавање на азотно ѓубриво со цел да се намали есенскиот раст и бујноста на тревната маса во текот на зимскиот период.

Општа препорака е првото хранење да се изврши од средината на февруари до почетокот на март, а второто од средината на март додека не се коси тревата. Потрошувачката од 45-90 g на метар квадратен ѓубриво се препорачува за една година. Исто така, се препорачува ѓубрењето да се прави во облачно време, наутро или навечер, пред дожд или наводнување на тревникот. Ако тревникот се напои по ѓубрење, треба да се нанесат 5-10 литри вода / м2. Општа препорака е да се избегнува хранење на високи температури и ветровито време.

Разубавувањето на тревникот вклучува мерки насочени кон подобрување на својствата на почвата. Оваа мерка се изведува со истурање мешавина од песок, органска материја и хранливи материи до висина од 4 мм на површината на тревникот. Методот на разубавување ги исполнува вдлабнатините во почвата, ја зголемува пропустливоста на почвата и воздухот на теренот, а истовремено се воведуваат и потребните хранливи материи.

На помали површини, смесата се истура рачно, а потоа површината се израмнува со гребло. Овој метод најчесто се користи во почви со PH> 7 (почви со алкална реакција) и на глинени почви, каде што се истура песок со големина на гранула од 0,06-2 mm. Органската материја што се користи за полнење (тресет, компост) НЕ смее да содржи семе од плевел, а доколку се користи, мора претходно да се дезинфицира.

Автор: Видановиќ Срѓан, ПССС Пирот

Види

Ако сте од љубителите на егзотичните цвеќиња – Кој е цветот на страста?!

Ако сте од љубителите на егзотичните цвеќиња, пасифлората е токму за вас. Различна и убава …