Почетна / Градина / Вести / ФАО ЕуФМД ја поддржува Агенцијата за храна и ветеринаство во справување со болеста Лигавка и шап

ФАО ЕуФМД ја поддржува Агенцијата за храна и ветеринаство во справување со болеста Лигавка и шап

Во периодот од 3 до 6 Декември во Струмица, Европска комисија за контрола на болеста лигавка и шап (ЕуФМД) при Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации (ФАО) заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство одржуваат Симулациска вежба за лигавка и шап, чија цел е јакнење на капацитетите на земјата за спроведувањето на брз и ефикасен одговор за превенирање, сузбивање и искоренување на болеста.

Како што информира на отворањето на вежбата, директорот на Агенција за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, болеста одамна не е присутна кај нас, но и покарј тоа континуирано се преземаат мерки за тесирање на системот на подготвеност во справувањето со оваа болест која е високоинфективна, брзо се шири и предизвикува огромни штети во сточарството.

Атанасов истакна дека за спроведувањето на Симулациската вежба на Агенцијата и Еу ФМД при ФАО информирана е и Светската организација за здравствена заштита на животните и Европската комисија. “Последниот евидентиран случај на оваа болест во Република Македонија е во 1995 година. Бидејќи е високопатогена, оваа болест има приоритет во светски рамки. Вброена е на листата на топ десет болести за кои треба да се прават планови за итни мерки”, истакна тој.

Европската Комисија за борба против лигавка и шап при ФАО и помага на Агенцијата да земе учество во т.н. Патека на подготвеност, во која и Република Македонија е една од пилот земјите каде се спроведуваат вакви симулациони вежби. Според директорот Атанасов, целта на вежбата е проверка на планот на земјата за итни мерки за справување со оваа болест со цел да се утрди дали има и кои се недостатоците, и да направи корекција на истите, со цел обезбедување на висок степен на заштита од ширење на болеста при евентуална нејзина појава.

Во регионот болеста е присутна во Турција. Атанансов објасни дека врз основа на склучен трипартитен договор, се прават скрининг методи во рамки на посебно дизајнирана програма која се спроведува во регионот на Туција, Грција и Бугарија и има за цел рано откривање на болеста и спречување на нејзино ширење во регионот.

Изминативе неколку месеци ЕуФМД при ФАО и Агенцијата за храна и ветеринарство активно работеа на подготовка на оваа симулациска вежба која има за цел тестирање на воспоставените процедури и плановите за итни мерки за справување со оваа болест. Покрај теоретскиот дел од вежбата, се спрооведува и практичен дел од обуката директно на фарма. “Во текот на вежбата, непосредо вклучените лица во спроведувањето на плановите за итни мерки за справување со Лигавка и шап, ќе имаат можност да го подобрат своето теоретско и практично знаење во борбата со оваа болест”, изјави Даниел Донакеј, одговорен за здравствена заштита на животните во Европска комисија за контрола на болеста лигавка и шап при ФАО.

Учесници на вежбата се околу 40 претставници од Секторот за инспекциски надзор, официјални ветеринари, претставници од секторот за здравствена заштита и благосостојба на животните, претставници од национална лабораторија при ФВМ, претставници од македонската ветеринарна комора и ветеринарните друштва.

Европската Комисија за борба против лигавка и шап е една од најстарите комисии на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), која обезбедува обемна програма за поддршка и обука за своите земји-членки и за пошироките региони преку нејзиниот аранжман со децентрализирани канцеларии на ФАО.

Види

Канадски експерти ги научија мувите винарки да бројат

Канадски експерти ги научија мувите винарки да бројат, откако направија обиди во текот на 40 …