Биденс

Биденсот е род на цветни растенија од фамилијата „Asteraceae“. Содржи околу 200 видови. Генеричкото име се вика „дво забен“ кое доаѓа од латинскиот збор (бис) што значи “две” и (дувла) “заб”.

На некои од овие растенија им се заканува опасност од нивно исчезнување особено на Хавајските острови, но може да се сретне речиси секаде во светот.

Така на пример „Beggarticks Apache“ (слика 2) е заеднички вид на цвеќе во Југоисточнен САД. „Pitchfork“ се смета за трева од Нов Зеланд, иако не се официјално прогласени.

На Хавајските Острови, Биденсот уште се нарекува „kokoolau“. Може да се користи за производство на освежителни чај, а во некои региони, „Beggarticks“ се користи како зеленчук. Претставува одлична храна за пчелите. Формата на соцветието е во вид на ѕвезда.

Лесно се размножува со помош на семе резници. Бара топли краеви и најдобро успева на сончеви места. Внимавајте при полевање, бидејќи прекумерното додавање на вода може да го уништи кореновиот систем и почне сушење на листовите и стеблелниот развој.

Види

Индексот на цените во земјоделството кај инпутот е зголемен за 8.2 %, а кај аутпутот се бележи зголемување од 2.1 %

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во септември 2018 …