Градина

Индексот на цените во земјоделството во јули кај инпутот е зголемен за 9.0 %, а кај аутпутот е зголемен за 4.6 %.

http://rabisingoznuru.com/ruyada-futbol-gormek/

http://alpineguide.cz/cs--kontaktOranĹžovÄ‚Ë Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството …

Повеќе »

Лек