Почетна / Градина / Хортикултура / Потхранување на цветот – прв дел

Потхранување на цветот – прв дел

Доволно ли е ѓубривото за да се обезбеди нормално хранење на растенијата? Не треба да се потпирате само на ѓубриво за задоволување на потребите на цветните култури од хранливи материи.

Ѓубривото е најважно хранливо средство. Тоа ја збогатува почвата пред се со хумус. Содржината на хранливи материи во него не е многу висока (околу 0,5% азот, 0,25% Р205, 0,6% калиум и 0,32% калциум). Поради тоа добри резултати може да се добијат само доколку се внесат големи количини ѓубриво, што не е секогаш можно, или ако дополнително се внесат и познати количини неоргански (минерални) ѓубрива.

Хидропона исхрана на растенијата. Хидропоната исхрана на растенијата се состои во давање хранливи водни раствори на макро и микроелементи директно на коренот на растенијата. Во производствени услови тоа се прави во рамки – корита, пополнети со инертен материјал (керамзит, чакал, пластични иглици и др.). Во нив се одгледуваат растенија за добивање отсечени цветови и кондензирани растенија до моментот на нивното нудење на пазарот. Нивото на прехранбениот раствор се одржува преку пумпа. Саксиите со растенијата се носат за продажба ставени во специјални по форма и големина пластични или керамички садови, во кои се става до одредено ниво од прехранбениот раствор. Саксиите се со многу дупки, за да можат растенијата да го преземат од растворот.

Три типа. саксии: Првиот тип на саксии е најшироко имплементиран во практиката. Кај нив главниот дел од кореновиот систем на растенијата се наоѓа во храната – раствор. Вториот тип саксии се поотпорни, но поскапи. Третиот тип саксии се најпогодни, бидејќи се со димензии кои овозможуваат да се пренесуваат директно во садовите. На овој начин се избегнува пресадувањето на растенијата, кое се прави при првите два типа саксии.

Средства за подобрување на почвата.

Какво е значењето на ѓубривото и како се внесува во почвата? Ѓубривото е едно од најважните средства за подобрување на квалитетот на почвата. Со него во почвата се увезуваат многу хранливи материи и микроорганизми и се подобруваат физичките својства. Ѓубривото, се внесува во почвата на есен, а се става плитко. Длабоко закопаното ѓубриво не се разложува, а оттаму и микроорганизмите се значително помалку. Пиролизираните и полуразложените ѓубрива може да се внесат во почвата и на есен. Тие не се закопуваат, и се растураат по површината. Под кои услови треба да се држат кондензирани цвеќињата во првите денови после прибирањето? Одредувањето на времето за вовлекување на кондензирани цвеќиња е од многу големо значење од две причини: прво, растенијата да останат подолго време на отворено и, второ, да се заштитат од оштетувања од раниот есенски мраз. Откако кондензираните цвеќиња се вратат во затворен простор или во стакленик, тие треба да се одржуваат на температура и влажност, блиски до температурата и влажноста на кои растенијата биле на отворено. Ова се постигнува со тоа што прозорците се оставаат отворени првично цело деноноќие, а подоцна и за помалку време, за постепено прилагодување на растенијата на новите услови. Некои растенија реагираат многу остро на оваа промена. Пример лимонот ги фрла лисјата и заостануваат во развој, што не треба да се дозволува. Некои зимзелени растенија се држат во светли простории на температура малку над нулата. Такви се ловоров (дафиновото) дрво, лавровишнјата и др. Под истите услови се чуваат грудколуковиците на гладиолусата, клубенистата бегонија (Кавалирс и дама), грудките на гергината, и др.

Теба ли да се потхрануваат растенијата преку ФОРСАЖА? Во зависност од растот и развојот на растенијата може да се негуваат. За да се зајакнат растенијата, се користи амониум селитра, а кога е потребно да се зајакнат дршките или да се зајакне интензитетот на цветот – калиум сулфат. Ѓубрива се даваат во раствор состојба (1%). Веднаш по ѓубрејнето се впива со чиста вода. Степенот на наводнетост се знае така што почвата да биде секогаш умерено влажна.

Кои калиум ѓубрива се користат за одгледување на цвеќе и што претставуваат? Од Калиумовите ѓубрива најголемо значење имаат калиум хлорид, калиум сулфат и растенијата пепел. Калиум хлорид е бела до црвеникава (во зависност од технологијата на добивање) кристална материја. Содржи од 54 до 62,5% калиум (К20). Хигроскопна е. Некои видови на цвеќиња (каранфилите) не поднесуваат калиум хлорид, бидејќи се чувствителни кон хлор јоните во почвата. Калиум сулфатот е светло кристална материја. Не е хигроскопна, поради што не се стврднува од атмосферата. Содржи од 45 до 52% калиум (К20). Растенијата пепел има различна содржина на калиум, кој се движи од 20 до 30% во зависност од растенијата, од кои потекнува. Содржината на калиум зависи од одгледувањето на растенија – колку согорувањето е подобро, толку повисока е и содржината на калиум. Освен тоа врз него влијае и начинот на чување. Пепел, која е изложена на дожд, е сиромашна со калиум.

Можеме ли да ги храниме растенијата преку листот? Сите декоративни растенија реагираат позитивно на листното потхранување. Тоа го надополнува почвеното хранење и води до засилување на растот и до зголемување на производството и квалитетот на растенијата. Листните ѓубрива претставуваат комплекс од макро и микроелементи и раст регулатори потребни за растот и развојот на растенијата. Лист потхранувањето се врши до 10 часот наутро и после по 16 часа, кога дневните температури ќе се намалат. При облачно време третманот на растенијата се врши во текот на целиот ден. Во земјоделските аптеки и во продавниците за цвеќе се нудат домашни и увезени лисни ѓубрива, кон кои се приложени упатствата за употреба.

Види

Како да го „оживеете“ овенатото цвеќе за неколку дена

Ви се случува често да патувате, да немате време или едноставно да заборавите да го …