Почетна / Градина / Вести / Карасансуи – Јапонски градини

Карасансуи – Јапонски градини

Јапонските градини претставуваат едни од најпосакуваните места за уживање во дворот. Во нејзин состав се наоѓаат и многу други декоративни елементи како малите езерца, водата, камењата, светлината итн. Најголеми импресии се добиваат со водните елементи.

Особено прекрасно е во таквите градини во текот на есента. Во тој период јапонскиот јавор ја менува својата боја итн.

Има повеќе типови на јапонски градини, а меѓу нив е и таканаречените „Карасансуи градини“. Тие се наоѓаат Јапонските замоци за медитација најчесто во Зен Будизмот. Лафцадио Хеарн (1850-190)4 пишувач од Јапонија за Јапонските градини вели: „Со цел да се сфати убавината на Јапонската градина, потребно е да се разбере или најмалку да учи да се сфати убавината на камењата“.

Карактеристично за Каренсасуи е тоа што не се застапени повеќе видови на растенија, туку претежно насоченоста е кон камењата кој претставуваат вистински декор во Јапонските градини. Првата градина е создадена во 1251 година каде постанала центар на Зен Будизмот.

Види

Генетски инженеринг

Генетското инженерство е целина од биохемиски постапки со кои се модифицираат цели гени, нивни делови …