hortidvor8

http://thermograve.co.uk/portfolio_entries/acrylic/ 05/11/2017

source

Види

Фениксова палма (Phoenix)

Фениксовата палма (Phoenix) потекнува од семејството Палмови (Arecaceae) кои вклучуваат 18 видови. Ова е брзо …